Η Έκθεσή μας

Έκθεση Canton: 2015,2016,2017,2018,2019;Spoga+Gafa: 2018,2019;National Hardware Show: 2016,2017,2018

Έκθεση εισαγωγών και εξαγωγών Κίνας: 2019.4

Εκθεση
Εκθεση

Εθνική έκθεση υλικού 2018.5

Εκθεση

Έκθεση εισαγωγών και εξαγωγών Κίνας: 2016.4

Εκθεση
Εκθεση
Εκθεση

Έκθεση εισαγωγών και εξαγωγών Κίνας: 2016.4

Εκθεση
Εκθεση